Bilder av Jesus Crhist: den sanna bilden ENDAST enligt traditionenDen enda sanna bilden av Jesus i traditionen Denna målning har uppstått genom historien med följande meddelande “Den enda bilden av vår Frälsare, tagen från en smaragd dem på order av Tiberius Caesar, tanke (sic) i statskassan av kejsaren i Konstantinopel av turkarna till påven Innocentius VIII., för inlösen […]
Trials | | En essä om …

Bilder av Jesus Crhist: den sanna bilden ENDAST enligt traditionen
Source: english  
November 19, 2012


Next Random post