Upptäckten av Amerika kort sammanfattning (2 Sammanfattningar)Upptäckten av Amerika kort sammanfattning SAMMANFATTNING FÖRSTA – upptäckten av Amerika År 1492 införde den italienska navigatören Christopher Columbus ett projekt för att drottning Isabella “Den katolska” i Spanien, vilket över Atlanten för att komma till Kina och Indien. Jag har drömt om att göra stora affärer med rikedomar i Asien. Drottningen stödde honom […]
Trials | | En essä om …

Upptäckten av Amerika kort sammanfattning (2 Sammanfattningar)
Source: english  
November 10, 2012


Next Random post