Varför är gräset grönt?Varför är gräset grönt? Gräset är grönt på grund av klorofyll i växter. Denna kemikalie är viktig och nödvändig i processen för fotosyntes, eftersom den absorberar all synlig elektromagnetiska spektret utom grönt, vilket återspeglas genom färgning gräset grönt. Losensayos
Trials | | En essä om …

Varför är gräset grönt?
Source: english  
November 18, 2012


Next Random post